Guestbook

There is 173 entries in guestbook
author: L784
www:
Added: 2008-11-04 23:55:05
:p Mam nadziej? ?e sunia kt�rej jeszcze nie odebrali?my ma sie dobrze
author: Ewa
www:
Added: 2008-11-02 13:58:14
Owocem wielokrotnych odwiedzin na stronie Hodowli Herbu Zadora jest nasza suczka Neska.Dzi?kujemy Pani Monice za nasz? ?liczn? milusi?sk?.
author: Dorota
www:
Added: 2008-10-26 04:00:11
Witam Pani Moniko!! Zauwa?y?am, ?e moja Nutka nie jest jedyn? Nutk? . I te? jest psem z charakterem- wida? wszystkie Nutki tak maj?.Nasz s?odki uparciuch nied?ugo uko?czy swoje "uniwersytety" stosownym egzaminem- o wynikach dam zna?.Pozdrawiamy Dorota z Tomkiem i Nutka [Trena]
author: w.kwiatkowska
www:
Added: 2008-10-25 11:26:55
Pani Moniko dzi?kujemy za naszego czarnego Rasterka.Bardzo szybko si? zaklimatyzowa? i zaakceptowa? wszystkich domownik�w.Ca?y czas rozrabia, ale robi to z wielkim wdzi?kiem Jest weso?y i bardzo ?ywio?owy
Added: 2008-10-23 17:42:25
Ostatnie zdj?cia s? WSPANIA?E!!! Podziwiam szczeni?ta i kotki i oczywi?cie gratuluj? w?a?cicielce Monice inwencji i oryginalno?ci!
author: Marta
www:
Added: 2008-10-18 02:01:21
Pani Moniko, bardzo DZI?KUJ? za mojego kochanego pieska Quando. :roll Bardzo lubi? si? z nim bawi? i wychodzi? na spacer, a najbardziej s?odko wygl?da, gdy ?pi wtulony w moj? maskotk? tygrysa. Pozdrawiamy Pani?, Marta z rodzicami i bratem Markiem. :p :p :p
author: Magda
www:
Added: 2008-10-17 00:23:56
WITAM! Po wielu przej?ciach i do?wiadczeniach zwi?zanych z nieuczciwym hodowc?, trafi?am na Pani ?yczliw? osob? i Pani hodowl?.Hodowca z sercem zajmuj?cy si? najcudniejsz? ras? to jest to! Wiedza, kt�r? si? Pani dzieli i czas , Kt�ry nam po?wi?ca jest dla mnie bardzo wa?ny. Po przywiezieniu psa do domu kontakt nadal jest i zainteresowanie Pani jest ujmuj?ce i daj?ce nam poczucie podj?cia w?a?ciwej decyzji. Nuta jest super! Razem z Kaw? s? jak Rodzina. Ale widz?, ?e Nutka to pies z charakterem . Du?o rado?ci i spokoju w domu to to czego nam brakowa?o, a dzi?ki Pani w ko?cu to mamy. Jeste?my wdzi?czni i liczymy na dalsze kontakty. ?yczymy du?o zdr�wka i sukces�w.
author: Małgosia
www:
Added: 2008-10-13 08:57:35
Dzie? Dobry! Serdeczne pozdrowienia od Duni i Deli. Nasze kochane sunie rozwijaj? si? wspaniale i daj? nam du?o rado?ci. Broj?, dokazuj? ale s? bardzo bystre jak na 3 miesi?czne szczeniaki. Wy?lemy najnowsze fotki i mamy kilka pyta? odo?nie dalszej kariery suczek. Bo by?oby wielk? szkod? nie da? im szansy, bo to arystokratki HERBU ZADORA. Serdecznie dzi?kujemy za wyb�r su? - Ma?gosia i Ela z Gdyni.
author: Beata
www:
Added: 2008-10-08 11:45:51
Pani Moniko,bardzo dziekuj? za cudown? czekoladk? Evit?. Jest bardzo weso?ym i ?ywym szczeniaczkiem, wszyscy uwielbiaj? sie z ni? bawi?. Jak na razie to tylko nasz kot nie zaakceptowa? nowego cz?onka rodziny, ale mam nadziej? ,?e wkr�tce si? to zmieni. Jeszce raz dzi?kuj? i pozdrawiam Beata
author: Ela z Polic
www:
Added: 2008-10-07 05:26:08
Witam Pani Moniko, nasza czekoladowa sunia-Bajla ma si? ?wietnie. Od pierwszego dnia ku naszemu zdziwieniu zaaokceptowa?a nasz dom i rodzin?. Jest m?dr? i ciekawsk? panienk?. Wnosi du?o szcz??cia do naszego domu. Dzi?kujemy za takie cudo i objecujemy, ?e wychowamy j? na wspania??, dostojn? suczk?, aby godnie reprezentowa?a Pani hodowl?.

pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] , entries: 173

Add Entry


Your name*:
Your e-mail:
Your website:
Entry*:
Please follow the instructions from image below.*
* Required fields