Yassunari Herbu Zadora Bella Mare

ur.15.11.2008

wł.Nanuk Winiarni, Indonesia

m. Champion Polski, Champion Polski Młodzieży, 2x Hungaria Prima Junior, Młodzieżowy Zw. Węgier, Młodzieżowy Zw. Europy Środkowej i Wschodniej, Młodzieżowy Zw. Litwy Orange Blossom Bella Mare
o. Interchampion, Champion Słowacji, Champion Czech, Champion Węgier, Champion Polski, Champion Finlandii, Młodzieżowy Champion Rocheby Smockescreen